Privacy beleid van Gorkink Natuurlijk

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gorkink Natuurlijk (hierna: Gorkink) verwerkt van haar klanten of andere geïnteresseerden.

Indien je zaken doet met Gorkink, of om een andere reden persoonsgegevens aan Gorkink verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en eventueel te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Gorkink – Erika Oldenhof en Tessa van der Meer van Houtum
Asselsestraat 40 – 7311 EM   Apeldoorn
055 3554585
admin@gorkink.nl
KvK nummer 080 76296

2. Welke gegevens verwerkt Gorkink en voor welk doel

2.1 In het kader van transacties worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a. voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer opdrachtgever
b. email adres;
c. evt. creditcard gegevens voor eenmalige betaling. Deze worden na gebruik vernietigd;
d. voor- en achternaam, adres, woonplaats en evt. telefoonnummer ontvanger;
e. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social mediagegevens.

2.2 Gorkink verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om een order bij een verzendorganisatie te plaatsen;
  2. Een order te laten bezorgen door onze bezorger bij de ontvanger in Apeldoorn en omstreken;
  3. eventueel het versturen van een nota, factuur naar het opgegeven emailadres en het vermelden van de benodigde gegevens.

2.3 E-mail berichtgeving (opt-out):

Gorkink gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Gorkink Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Gorkink verwerkt en bewaart je gegevens maximaal een half jaar na afloop van de opdracht. Mocht er een digitale factuur gestuurd zijn met het boekhoudprogramma dan zijn we gehouden om de gegevens minimaal 7 jaar te bewaren. Aansluitend worden de gegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Gorkink passende technisch en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de orders buiten Apeldoorn en omstreken maakt Gorkink gebruik van een verzendorganisatie, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de administratie van Gorkink kan je een verzoek indienen om je gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of als het van toepassing is te verwijderen. Gorkink zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop Gorkink je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen via mail: admin@gorkink.nl.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze administratie tessavdmvh@gorkink.nl

 6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.